<img height="1" width="1" style="display: none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=70926&fmt=gif" />

Course Catalog

Sign up to our online courses to go through a guided learning path on a topic of your choice. You can learn at your own pace. The content is available from any device via web browser.

{ "type": "courses", "url": "lms/courses", "persistFilters": [], "search": "", "filter": {}, "entities": [ { "id": 29, "status": "published", "date_created": "2021-06-09T08:30:00Z", "date_updated": "2021-10-19T19:15:00Z", "name": "Basics of investment profitability analysis in Invest Excel", "code": "BASICS OF INVESTMENT APPRAISAL", "language": "en", "enrollment_points": 5, "completion_points": 5, "cover": "45075035-4ad4-4b6f-aa9d-18783bbd0765", "description": "<p>In this course, you will learn how to create investment models and how to analyse investment projects using the best frameworks of Invest for Excel&reg; software in a <strong>practical way</strong>.</p>\n<p>As a participant, you are expected to create all calculations individually by following the course explanations.</p>", "price": 0, "priority": 10, "tags": [ { "tag_id": 4 }, { "tag_id": 1 } ], "completed": false, "enrolled": false, "progress": null, "token": "4DwIlleADm5krWRntU8E8v84dlH9k2Pz1rS0QbcivgEZR5vAr3YotWrcCZqTQufkE//XrYsCV48ErD4l/cIVBdMIMzI/mZuHDqD97DxfbL/TST15+hDiuJ0RznKMUOdF" }, { "id": 40, "status": "published", "date_created": "2021-06-27T10:30:00Z", "date_updated": "2021-10-19T19:15:00Z", "name": "Analiza rentowności inwestycji wykonana metodą różnicową w programie Invest for Excel® na przykładzie opłacalności wdrożenia systemu ERP", "code": "Analiza rentowności - metoda różnicowa (wdrożenie ERP)", "language": "pl", "enrollment_points": 5, "completion_points": 5, "cover": "f71e3cdf-3181-414c-9dfb-348f0aacbf63", "description": "<p><strong>W tym module szkoleniowym poznamy możliwość zastosowania programu Invest for Excel</strong><strong>&reg;</strong><strong> do por&oacute;wnania dw&oacute;ch scenariuszy poprzez wyliczenie tak zwanego efektu krańcowego. Metoda ta zwana jest metodą r&oacute;żnicową.</strong><strong> Przykład uwzględnia inwestycję w obszarze IT i obejmuje obliczenie opłacalności wdrożenia systemu ERP.</strong></p>\n<p>&nbsp;<strong>Dzięki temu szkoleniu dowiesz się:</strong></p>\n<ol>\n<li>Czym jest kalkulacja marginalna, zwana także kalkulacją efektu krańcowego lub metodą r&oacute;żnicową</li>\n<li>Kiedy najlepiej stosować tę metodę w obliczeniach rentowności inwestycji</li>\n<li>Będziesz wiedzieć jak przeprowadzić samodzielnie taką kalkulację w programie Invest for Excel&reg;</li>\n<li>Jak obliczyć rentowność inwestycji w obszarze IT</li>\n</ol>\n<p>&nbsp;Metoda r&oacute;żnicowa polega na sporządzeniu dw&oacute;ch wariant&oacute;w prognozy finansowej:</p>\n<ol>\n<li><strong>Pierwszy: Wariant bez realizacji inwestycji, kt&oacute;ry nazwiemy scenariuszem &bdquo;status quo&rdquo;</strong>&ndash; zakłada on podjęcie decyzji o nierealizowaniu przedmiotowej inwestycji &ndash; prognozujemy przyszłość finansową firmy, kt&oacute;ra kontynuuje dotychczasową działalność bez przedmiotowej inwestycji</li>\n<li><strong>Drugi: Wariant, w kt&oacute;rym firma realizuje przedmiotową inwestycję</strong>, a prognozy finansowe uwzględniają jej skutki</li>\n</ol>\n<p>W każdym z obu wariant&oacute;w kalkulujemy wskaźniki rentowności przedsięwzięcia. Następnie, z wykorzystaniem programu Invest for Excel&reg;, za pomocą jednego kliknięcia odejmujemy te warianty od siebie. R&oacute;żnica, zwana także efektem krańcowym, m&oacute;wi nam czy decyzja o realizacji będzie bardziej opłacalna dla firmy niż zaniechanie przeprowadzenia tej inwestycji.</p>\n<p>Invest for Excel potrafi zrobić znacznie więcej niż tylko odjąć wartość NPV jednego wariantu od NPV wariantu drugiego. Moduł &bdquo;efekt krańcowy&rdquo; na podstawie plik&oacute;w obliczeniowych obu scenariuszy tworzy nowy plik obliczeniowy, kt&oacute;ry zawiera stanowi r&oacute;żnicę pomiędzy plikami scenariusza z inwestycją i scenariusza status quo &ndash; nie tylko w zakresie NPV, ale we wszystkich obszarach modelu, co zobaczymy na przykładzie.</p>", "price": 0, "priority": 10, "tags": [ { "tag_id": 1 }, { "tag_id": 4 }, { "tag_id": 5 } ], "completed": false, "enrolled": false, "progress": null, "token": "8jIQfRmTDgt/mOTYMg7ly33qy5sG6cZehNZOmx+V9oGpmQzHvlXd1q3RkIYGl7UDY7Nlmxp9CV7Z5d1Z/a+M7mIvoEj38CqRmeT4ogC7cMF47+iYDSwqlD+VgwL3t8qtNMNadQXNLpPd+NoToIVVqRUrE9DjIK/aXpSatPdWCfdQL9YaKEem87aa8FcIjg0EF8j59t21+AcbBcmx8mQ/nSn2/MBthOuE/BB2pLkMPHrrTGDMNmzCa/Z1xvGBx4wP" }, { "id": 11, "status": "published", "date_created": "2021-06-09T08:30:00Z", "date_updated": "2021-10-19T19:15:00Z", "name": "Profit from Circular Economy", "code": "Profit from Circular Economy - resource recovery and recycling", "language": "en", "enrollment_points": 5, "completion_points": 5, "cover": "cd96ec4d-cf2e-4867-b9c1-eeff41bdeb02", "description": "<p>Business should aspire beyond profit. While we try to make the world a better place, profit is essential for any business to survive, grow and reward its investors.&nbsp;</p>\n<p><strong>How to value a sustainability idea and assess its profitability impact?</strong></p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt; color: #99cc00;\">About the course</span></p>\n<p>As the Circular Economy transitioning is a must-have in strategy and actions for growing number of companies, we invite you to learn how to translate such initiatives into revenue streams of circular business models and examine their financial performance and profitability impact.</p>\n<p>In this course you will learn how to create a model and perform a profitability analysis of a circular economy initiative. The case study describes the business model of resource recovery and recycling.</p>", "price": 0, "priority": 5, "tags": [ { "tag_id": 2 } ], "completed": false, "enrolled": false, "progress": null, "token": "8zLiOVra1yiyTRdOl07s3ngrr1ATrHbkqQ7fCvtgaARxXSFIaZRCFKUwVilvDdRFbpvhY8GUnImgz/TVOnRZfA==" }, { "id": 23, "status": "published", "date_created": "2021-06-09T08:30:00Z", "date_updated": "2021-10-19T19:15:00Z", "name": "Porównanie efektywności kilku scenariuszy inwestycji z wykorzystaniem programu Invest for Excel", "code": "Scenariusze", "language": "pl", "enrollment_points": 5, "completion_points": 5, "cover": "aa15f3e5-3cc0-46d8-ba20-3efe4f181361", "description": "<p>W przykładzie tym sprawdzimy, jak spos&oacute;b finansowania inwestycji wpływa na rentowność inwestycji na poziomie projektu i na poziomie kapitału własnego.</p>\n<p>Co ważne - kalkulacja przygotowana jest na zasadzie projektu - inwestycji, kt&oacute;rej przepływy pieniężne są wyodrębnione od przepływ&oacute;w firmy. Na potrzeby tego wideo przyjmijmy, że przedsięwzięcie realizowane jest w formule sp&oacute;łki celowej.</p>\n<p><br />Badać będziemy przykładową inwestycję w linię produkcyjną. Walutą bazową kalkulacji będzie polski złoty, a wartości wyrażone będą w tysiącach złotych, dla czytelności kalkulacji.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong>Po zakończeniu tego szkolenia będziesz wiedzieć:</strong></span></p>\n<p>Jak zmienia się rentowność inwestycji na poziomie projektu oraz kapitału własnego w zależności od sposobu jej finansowania</p>\n<p>Jak szybko i sprawnie sporządzić model finansowy kilku wariant&oacute;w tej inwestycji w programie Invest for Excel</p>\n<p>Jak, dzięki Invest for Excel, łatwo ukazać por&oacute;wnanie wyniku kilku kalkulacji na jednym przejrzystym arkuszu</p>", "price": 0, "priority": 0, "tags": [ { "tag_id": 1 } ], "completed": false, "enrolled": false, "progress": null, "token": "qhJ6A5FkEmLceqmbsTUS7iRhFZyWhlc97DeA/adNOZo0m9fTsR7s8JuzW+IFy58JDgKwpzBXm1RsAB62NZvcT1C7VmBFC3oJyYpVxwUajCujOic//eHuKV4GjrjOjVW+lSKyqPPL3hVXAfo5FDq4UcdfRdzRnYc6SL+0PrvJO4nudn/NEcH980+T/E0VgTFm" } ], "timeout": 30, "loading": false, "fetchedAt": 1634671023 }

Showing all 4 available results.

Course Basics of investment profitability analysis in Invest Excel
English
10
Free
Feature: Capital Budgeting
Difficulty: Beginner
Course Analiza rentowności inwestycji wykonana metodą różnicową w programie Invest for Excel® na przykładzie opłacalności wdrożenia systemu ERP
Polski
10
Free
Difficulty: Beginner
Feature: Capital Budgeting
Feature: Margin calculation
Course Profit from Circular Economy
English
10
Free
Difficulty: Intermediate
Course Porównanie efektywności kilku scenariuszy inwestycji z wykorzystaniem programu Invest for Excel
Polski
10
Free
Difficulty: Beginner