<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap"/>
Course Catalog

Porównanie efektywności kilku scenariuszy inwestycji z wykorzystaniem programu Invest for Excel

Polski
10
Free

W przykładzie tym sprawdzimy, jak sposób finansowania inwestycji wpływa na rentowność inwestycji na poziomie projektu i na poziomie kapitału własnego.

Co ważne - kalkulacja przygotowana jest na zasadzie projektu - inwestycji, której przepływy pieniężne są wyodrębnione od przepływów firmy. Na potrzeby tego wideo przyjmijmy, że przedsięwzięcie realizowane jest w formule spółki celowej.

Badać będziemy przykładową inwestycję w linię produkcyjną. Walutą bazową kalkulacji będzie polski złoty, a wartości wyrażone będą w tysiącach złotych, dla czytelności kalkulacji.

Po zakończeniu tego szkolenia będziesz wiedzieć:

  • Jak zmienia się rentowność inwestycji na poziomie projektu oraz kapitału własnego w zależności od sposobu jej finansowania
  • Jak szybko i sprawnie sporządzić model finansowy kilku wariantów tej inwestycji w programie Invest for Excel
  • Jak, dzięki Invest for Excel, łatwo ukazać porównanie wyniku kilku kalkulacji na jednym przejrzystym arkuszu
Create account & enroll