<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap"/>
Course Catalog

Grundkurs investeringsbedöming

Svenska
12
Free

Kursen passar alla som skapar beslutsunderlag för investeringar samt beslutsfattare som vill planera för en lönsammare affärsverksamhet.

Kursmål

På kursen blir du bekant med finansiell modellering för investeringsbedömning. Du lär dig göra investeringskalkyler, tolka resultaten, göra anlyser samt jämföra olika lösningar. Du blir bekant med verktyget Invest for Excel® som används för beräkningarna.

Kursinnehåll

 • Teoriavsnitt
 • Byggandet av investeringsmodell steg för steg
 • Nyinvesteringar, reinvesteringar och restvärden
 • Olika avskrivningsmetoder
 • Modellering av intäkter och kostnader
 • Kassaflödesanalys
 • Analys av balansräkning
 • Rörelsekapitalbehov
 • Lönsamhetsbedömning med nyckeltal som t.ex. (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Känslighetsanalyser
 • Kritisk punkt (break-even)
 • Jämförelse av alternativa investeringsalternativ
 • Investeringsäskande

Kursbeskrivning

Kursen ger deltagarna en god insikt i hur man med hjälp av programmet Invest for Excel® gör professionell investeringsbedömning, enligt bästa praxis.

Du kommer att skapa kompletta investeringsmodeller och får på så sätt i praktiken genomföra alla delar av investeringsbedömningsprocessen. Du får se hur de olika variablerna påverkar nyckeltal, resultaträkning, kassaflöde, rörelsekapital och balansräkning. 

På kursen tillämpar du olika moduler och metoder för att jämföra alternativa tekniska lösningar. 

Kursen ger goda kunskaper om hur man i praktiken i affärslivet gör investeringsbedömning och investeringsäskande.

Hur kursen är upplagd

Efter kortare företagspresentation och en presentation programmet och Invest for Excel® går vi igenom ett teoriavsnitt, sedan tittar vi på hur programmet är uppbyggt. Därefter går vi igenom programmet steg för steg med två exempel som vi först matar in, tolkar resultatet för, konsoliderar, gör känslighetsanalyser samt skapar ett investeringsförslag (äskande).  Efter det får du övningsexemplet i text och kan själv göra hela processen på egen hand. Facit för uppgiften finns att ladda ned. När det är gjort får du svara på ett antal frågor i ett quiz.

Förväntade effekter av kursen

 • Känna till investeringsbedömningens grundbegrepp
 • Förstår hur man bygger upp en investeringsmodell
 • Förstå hur olika variabler påverkar lönsamhet och likviditet
 • Veta hur man tolkar investeringsbedömningens nyckeltal
 • Kunskapen att använda programmet Invest for Excel®
 • Kunskap att göra investeringsanalyser (självständigt)
 • Kunna jämföra olika investeringsalternativ, välja det bästa alternativet och motivera ditt beslut
 • Skapa professionella investeringsförslag

Förutsättningar för en lyckad kursgenomgång

 • Grundläggande kunskaper och erfarenheter av MS Excel
 • MS Excel tillgängligt i din dator eller nätverk
 • Microsoft Excel  2010, 2013, 2016, 2019 eller 365 Desktop
 • Microsoft Windows Vista, 7, 8, 10 eller 11
 • För användare av Apple datorer gäller Windows emulering och Excel för Windows
 • Tillgång (licens) till programmet Invest for Excel®. Har du ingen licens idag, ingen fara, klicka på länken så får du låna en licens under en månad utan någon extra kostnad; utbildningslicens Invest for Excel®
Create account & enroll